20 lat "Migotań". Nagroda dla Romana Warszewskiego


Obecny rok to rok jubileuszu gazety literackiej "Migotania". Ukazuje się już 20 lat. Jak szybko to minęło! Jak w ciągu tych dwóch dekad "Migotania" się rozwinęły! Od jednodniówki, do soczystego literackiego kwartalnika, "migotającego" na całą Polskę różnorodnością i bogactwem tekstów, opowiadań, poezji, prozy.
Z okazji dwudziestolecia tytułu Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk ufundował dwie specjalne nagrody w dziedzinie kultury - dla Zbigniewa Joachimiaka, twórcy i redaktora naczelnego "Migotań" oraz dla Romana Warszewskiego, który z pismem związany jest od samego początku i swym wywiera zauważalny wpływ na jego kształt. Na zdjęciu: Roman Warszewski z Władysławem Zawistowskim, dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, który obu laureatom wręczył dyplomy i pogratulował sukcesu "Migotań", życząc pismu dalszych jubileuszów w równie dobrej edytorskiej formie.
Roman Warszewski
Dziennikarz i pisarz, autor wielu książek, w tym kilku bestsellerów. Laureat prestiżowych nagród. Wielokrotnie przebywał w Ameryce Południowej i Środkowej. Spotykał się i przeprowadzał wywiady z noblistami, terrorystami, dyktatorami, prezydentami i szamanami. Obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Żyj długo”.

Ostatni album

„Zielone Pompeje.Drogą Inków do Machu Picchu i Espiritu Pampa”

(Razem z Arkadiuszem Paulem)
Seria Siedem Nowych Cudów Świata, Fitoherb 2013

„Zielone Pompeje”, czyli zapasowe Królestwo Inków