Historię rozpocząć od jutra12. marca 2024 roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku Roman Warszewski z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka odebrał stypendium dla twórców kultury na rok 2024. Dzięki temu już niebawem światło dzienne ujrzy książka pt. "Historię rozpocząć od jutra".
Ten tytuł nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia miał wyjść... jesienią 1981 roku, tuż przed stanem wojennym (jako debiut prozatorski autora). Książkę do druku gorąco rekomendował Ryszard Kapuściński. Niestety, w ostatniej chwili książkę "zdjęła" ówczesna cenzura i jej skład (posługiwano się wtedy linotypami) w drukarni został rozsypany.
Interwencję w sprawie zmiany tej decyzji podejmował sam Jacek Kuroń - daremnie. Teraz, prawdopodobnie do lata 2024 roku, (czyli po bez mała 43 latach zwłoki) książka w końcu trafi do Czytelników, a we wstępie do niej zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego przed laty nie mogła się ukazać. Wnioski, jak można przypuszczać, będą zaskakujące.
Roman Warszewski
Dziennikarz i pisarz, autor wielu książek, w tym kilku bestsellerów. Laureat prestiżowych nagród. Wielokrotnie przebywał w Ameryce Południowej i Środkowej. Spotykał się i przeprowadzał wywiady z noblistami, terrorystami, dyktatorami, prezydentami i szamanami. Obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Żyj długo”.

Ostatni album

„Zielone Pompeje.Drogą Inków do Machu Picchu i Espiritu Pampa”

(Razem z Arkadiuszem Paulem)
Seria Siedem Nowych Cudów Świata, Fitoherb 2013

„Zielone Pompeje”, czyli zapasowe Królestwo Inków